Organisatie

De Diabetes Huisartsen Advies Groep (DiHAG) is een expertgroep van en voor huisartsen, die in de organisatie van de diabeteszorg in de eerste lijn en in de nascholing voor huisartsen een rol spelen. De groep patiënten met diabetes mellitus type 2 groeit sterk. De zorg voor deze groep is multidisciplinair. Een goede organisatie en expertise zijn daarbij essentieel. Kwaliteitsbeleid neemt een belangrijker plaats in. Zorggroepen faciliteren in toenemende mate de organisatie van de zorg. Daarnaast spelen zaken als disease-management, indicatoren, benchmarking en toetsing een rol. De doelstelling van de DiHAG is nog steeds actueel.

Doelstelling

Het verhogen van de kwaliteit van diabeteszorg in de eerste lijn en het versterken van de rol van de huisarts.

Position statement 

DiHAG Position statement (pdf)

Activiteitenoverzicht

Contact

Voor vragen, advies, opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.