NHG Kaderopleiding Diabetes voor huisartsen

De kaderopleiding is een twee jaar durende opleiding voor huisartsen die zich willen ontwikkelen tot expert op het gebied van diabetes mellitus. Een expert, opgeleid om de deskundigheid van huisartsen c.q. zorggroepen te bevorderen en daarmee de kwaliteit en inbedding van de diabeteszorg vanuit de huisartspraktijk te vergroten. 

Het aantal mensen met diabetes bedraagt nu 740.000 en stijgt de komende jaren verder. De zekerheid dat intensieve zorg het aantal en de ernst van complicaties kan beperken maakt een goed gestructureerde zorg voor mensen met diabetes noodzakelijk.

Om kwaliteitszorg te kunnen bieden is in 2006 de NHG Kaderopleiding Diabetes voor huisartsen gestart. In november 2014 begint de vijfde NHG Kaderopleiding Diabetes voor huisartsen, georganiseerd vanuit het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde (Prof.dr.Guy Rutten).

Deze kaderopleiding heeft de volgende kenmerken:

 • Duur twee jaar
 • Totale studiebelasting circa 700 uur
 • Aandacht voor diabetologie, evidence based medicine, diabeteszorgontwikkelingen in Nederland, kwaliteitsprocessen in de huisartspraktijk en diabeteszorggroepen, onderwijs geven, organiseren en onderhandelen
 • Plenaire bijeenkomsten (ongeveer tien) op een doordeweekse dag in het UMC Utrecht.
 • Regionale mentorgroepbijeenkomsten (ongeveer zeven)
 • Stages diabetespoli, voetenpoli en retinopathiescreening (zeven dagdelen)
 • Eenmaal per jaar een weekend gewijd aan organisatorische vaardigheden
 • Ieder opleidingsjaar ontvangt de deelnemer 40 accreditatiepunten
 • De cursist verzamelt de neerslag van al zijn activiteiten op diabetesgebied in een digitaal portfolio. Als dit portfolio voldoet aan de opleidingseisen wordt de cursist in het NHG/LHV register van kaderartsen (CHBB) ingeschreven
 • De kosten bedragen circa € 9.900,= per cursist voor de hele opleiding
 • Start van de opleiding medio januari 2019

Toelatingseisen deelnemers:

 • Minimaal één dag per week praktiserend als huisarts, in een praktijk met diabeteszorg van goede kwaliteit.
 • Affiniteit hebben met diabeteszorg, tot uiting komend in een verslag van activiteiten op diabetesgebied
 • Bereidheid en mogelijkheid circa 700 uur aan de kaderopleiding te besteden
 • Bereidheid na voltooiing van de opleiding de verworven kennis en vaardigheden ten behoeve van de diabeteszorg in te zetten en te onderhouden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Mw. Dr. H.E. Hart,  coördinator van de kaderopleiding diabetes. E-mail: H.E.Hart@umcutrecht.nl  
Indien u belangstelling heeft om deel te nemen aan de NHG kaderopleiding diabetes kunt u zich per e-mail aanmelden. U kunt uw sollicitatiebrief, inclusief CV met name op diabetesgebied, sturen aan de secretaresse van de kaderopleiding: Karin van Hamersveld, secretariaatKod@umcutrecht.nl