DiHAG in de praktijk

Taken

De Diabetes Huisartsen Advies Groep, DiHAG, is een huisartsgeneeskundige expertgroep voor diabetes. De DiHAG heeft de volgende activiteiten:

 • gevraagd en ongevraagd advies geven met betrekking tot de huisartsgeneeskundige en transmurale diabeteszorg in Nederland
 • advies geven en betrokken zijn bij activiteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek of nascholing voor huisartsen
 • organisatie van DiHAG Sterrencursus (jaarlijks) voor de in diabetes geïnteresseerde huisarts
 • aanspreekpunt zijn voor huisartsen die nascholingen geven over diabetes mellitus gerelateerde onderwerpen
 • standpunten innemen in nieuwe ontwikkelingen in zorg en beleid
 • het organiseren van expert bijeenkomsten,  waar uitwisseling van expertise en ervaring op het gebied van diabeteszorg centraal staat
 • het uitgeven van de digitale DiHAG Nieuwsbrief met actuele informatie over onderzoek en nieuwe ontwikkelingen
 • het onderhouden van een website met informatie over de DiHAG activiteiten

Organisatie

De DiHAG is een stichting. De organisatie heeft een bureau met een coördinator en een secretaresse. De verschillende activiteiten worden uitgevoerd door commissies. De experts komen vier keer per jaar bijeen voor overleg en nascholing.

Master Class Diabetes

De Master Class Diabetes wordt ieder jaar georganiseerd voor en door huisartsen, die interesse hebben voor en/of actief zijn in de diabeteszorg. Vaak zijn deze huisartsen betrokken bij de ontwikkeling van diabeteszorggroepen of willen dat gaan doen. In anderhalve dag wordt diepgaand ingegaan op alle aspecten van (de zorg rond) diabetes mellitus type 2. De Master Class Diabetes wordt georganiseerd in samenwerking met Langerhans

Samenwerking

De DiHAG is een expertgroep die namens het NHG en de LHV, zitting heeft in de Nederlandse Diabetes Federatie, een koepelorganisatie van patiënten- en professionele diabetesorganisaties. De DiHAG heeft een samenwerkingsverband op het gebied van onderwijs met Langerhans.

Vertegenwoordiging

De DiHAG is breed vertegenwoordigd in diverse gremia

2011

NDF Bestuur:

 • Commissie Opinie & Kennis
 • Commissie Voedingsrichtlijnen
 • Commissie Standaarden en richtlijnen Screening/signalering van depressie bij diabetes

NAD (NDF)

 • Zorgstandaard
 • Preventie
 • Patiënten Participatie
 • Kennis, Onderwijs, Kwaliteit
 • E-communicatie en ICT voorzieningen
 • Kennis en competenties van het NAD

St. Zorg Binnen Bereik (Achmea/Pfizer)
NHG:

 • NHGdoc
 • Richtlijnontwikkeling Diabetes en arbeid

LTA

 • Diabetes Interactief Educatie Programma (DIEP)
 • EADV: Richtlijn ontwikkeling Zelfcontrole
 • Diabetes Education Study Group,
 • DESG Primary Diabetes Care Group Europe

Tot stand gekomen met medewerking van DiHAG experts:

 • NHG-Standaard 'Diabetes Mellitus Type 2'
 • Diabetesmodule voor de huisartsopleiding

Financiering

De DiHAG-organisatie wordt gefinancierd met opbrengsten uit ledencontributies en onderwijs. Het NHG biedt facilitaire voorzieningen en financiert een deel van de personele ondersteuning.

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties voor ons hebben dan horen wij dat graag van u. Neemt u in dat geval contact met ons op.