DiHAG bestuur

Opbouw van de organisatie van DiHAG

De DiHAG heeft een bestuur wat besluiten neemt voor de dagelijkse gang van zaken en een coördinator die het bestuur ondersteunt. De expertgroep is een kennisnetwerk van leden, veelal kaderhuisartsen, met expertise op het gebied van diabetes.

Bestuur

Hart, Mw. dr. H.E. (Bertien) (voorzitter)
Klein Woolthuis, Dhr. dr. E.P. (Erwin) (penningmeester)
Tolk, Dhr. drs. J.M. (Jan Maarten) (secretaris)