DiHAG nieuwsbrief gestopt

De digitale DiHAG nieuwsbrief is met ingang van 2013 gestopt. De redactie is van mening dat met een nieuwsbrief in deze vorm de achterban onvoldoende bereikt wordt.

Gezocht wordt naar effectievere en betere communicatiekanalen om informatie van de DiHAG expertgroep te verspreiden. Uiteraard blijft het archief van de DiHAG nieuwsbrief wel beschikbaar.